fbpx

Cordes del Món

Cordes del Món Neix de la mà del seu director Ernesto Briceño, creador del Centre d’Estudis Musicals Maria Grever.

El Museu Etnològic de Barcelona i el Taller de Músics-Escola Superior d’Estudis Musicals en són els col•laboradors científics i metodològics.

El contingut musical, basat en els instruments de corda, està pensada per actuar d’un músic fins a un total de vint-i-dos, en funció de cada projecte, cada espai. Aquesta és la base per desenvolupar els objectius socials, culturals i educatius.

Cada activitat inclou l’exposició itinerant Gent de Festa, del Museu Etnològic de Barcelona, que aporta elements de cultura tradicional i popular i promou que a cada esdeveniment els implicats aportin també el seu patrimoni etnogràfic. La conferència i el col•loqui, abans i després de l’activitat musical, dóna un context a l’experiència general.

Cordes del Món desenvolupa cadascuna de les seves activitats de forma personalitzada, adaptada, ajustada a cada entorn i a cada significat. La música -el fet musical- és la base pel treball d’intervenció social. L’antropologia i altres ciències socials donen l’emmarcament científic.

La proposta musical va sempre vinculada al patrimoni oral, el ball, la dansa, la gastronomia, les creences… Els sentits i les emocions hi tenen un paper important.

L’antropologia aplicada i les pràctiques de proximitat són uns dels principals referents metodològics, com apel•lar a la memòria i interrelacionar música, sensacions, informacions i reflexions.