fbpx

Cordes del Món al disc de World Music from Catalonia 2014

 

Cordes del Món ha estat escollida per formar part de la selecció de músiques del món representativas de Catalunya

D’aquesta manera tan exquisida i acurada descriuen a Cordes del Món en el disc World Music from Catalonia 2014.

“Based on groups like Yo-Yo Ma and the Berklee World Strings, this extraordinary string orchestra (with its twenty members) was created out of a desire to add an anthropological content to music and with the idea of designing unique shows in which a number of different disciplines could converge, as well as develop social, cultural and educational objectives. For its latest project, it accompanies Kiko Veneno, who is one of today’s most important popular”.

Sobre la base de grups com Yo-Yo Ma i el Berklee Mundial Cordes, aquesta extraordinària orquestra de cordes (amb els seus vint membres) va ser creat pel desig de afegir un contingut antropològic de la música i amb la idea de dissenyar espectacles únics en què una sèrie de diferents disciplines podrien convergir, així com el desenvolupament dels objectius socials, culturals i educatius. Per al seu últim projecte, que acompanya Kiko Veneno, que és un dels més importants en l’actualitat populars.

 

 

Comparteix l'article

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print
Share on email
Share on pinterest